Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

Załączniki
Wniosek KFS 2018_rezerwa.docx
Część B wniosku_rezerwa.docx
Wniosek KFS 2018_limit podstawowy.docx
Część B wniosku_limit podstawowy.docx
Zasady (rezerwa) gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków z rezerwy KFS - Załącznik do Zarządzenia nr 28_2018 Dyrektora PUP z dnia 30.07.2018r.
Zasady (limit podstawowy) gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z KFS - zał. do zarządzenia nr. 11_2018r z dnia 08.02.2018r.
(3)Barometr zawodów 2018_powiat turecki.pdf
(2)Barometr zawodów 2018_województwo wielkopolskie.pdf
Monitoring rok 2016_powiat turecki_zawody DEFICYTOWE na stronie 16.pdf
Monitoring rok 2016_województwo wielkopolskie_zawody DEFICYTOWE str 24-25.pdf
KFS 2018_priorytety.pdf
Rozliczenie przyznanych środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 2016.rtf
Rozliczenie przyznanych środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 2017.rtf
ROZLICZENIE przyznanych środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 2018r (dot. umów podpisanych do dnia. 29.08.2018r)
ROZLICZENIE przyznanych środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 2018r (dot. umów podpisanych od dnia. 30.08.2018r)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę