Harmonogram infromacji zawodowej grupowej - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Harmonogram informacji zawodowej grupowej

STYCZEŃ 2018
17.01.2018 r. godz. 900 Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej oraz usługi i instrumenty rynku pracy
MW
LUTY 2018
07.02.2018 godz. 900 Jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna- co warto wiedzieć?
SSz
MARZEC 2018
14.03.2018 godz. 900 Wachlarz usług rynku pracy.
MW
KWIECIEŃ 2018
11.04.2018 r. godz.900 Kto może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne- spotkanie ze specjalistą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
SSZ
MAJ 2018
09.05.2018 r. godz.900 Jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna- co warto wiedzieć?
MW
CZERWIEC 2018
13.06.2018 r. godz.900 Wachlarz usług rynku pracy.
SSZ
Sierpień 2018
08.08.2018 r. godz.900 Podstawowe informacje o usługach rynku pracy
SSZ
WRZESIEŃ 2018
05.09.2018 r. godz.900 Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej oraz usługi i instrumenty rynku pracy
MW
PAŹDZIERNIK 2018
31.10.2018 r. godz.900 Jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna- co warto wiedzieć?
SSZ
LISTOPAD 2018
14.11.2018 r. godz.900 Kto może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne- spotkanie ze specjalistą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
MW
GRUDZIEŃ 2018
12.12.2018 r. godz.900 Wachlarz usług rynku pracy.
SSZ
STCZEŃ 2019
23.01.2019 r
godz.900
Poznaj usługi rynku pracy
MW
LUTY 2019
06.02.2019 r
godz.9
00
Formy pomocy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia
SSz
MARZEC 2019
27.03.2019 r godz.900 Zarejestrowałem się jako osoba bezrobotna. I co dalej?
MW
 

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w poszczególnych spotkaniach informacyjnych przyjmują pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, pok. 4 lub telefonicznie pod numerem telefonu 63 280 23 59 lub 63 280 23 89 nie póżniej jednak niż w dniu poprzedzającym termin spotkania informacyjnego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę