Harmonogram infromacji zawodowej grupowej - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Harmonogram informacji zawodowej grupowej

 GRUDZIEŃ 2019
04.12.2019 r godz.900
 
Fromy wsparcia dla osób zarejestrowanych
LISTOPAD 2019
06.11.2019 r godz.900 Kto może ubiegać się o świadczenie przedemerytalne - spotkanie ze specjalistą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
PAŹDZIERNIK 2019
03.10.2019 r godz.900 Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej oraz usługi i instrumenty rynku pracy
WRZESIEŃ 2019
11.09.2019 r godz.900 Podstawowe informacje o usługach rynku pracy
 

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w poszczególnych spotkaniach informacyjnych przyjmują pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, pok. 4 lub telefonicznie pod numerem telefonu 63 280 23 59 lub 63 280 23 89 nie póżniej jednak niż w dniu poprzedzającym termin spotkania informacyjnego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę