Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (IV)
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (IV)"-Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(IV)"-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt ...

Projekty realizowane w 2017 roku

Lp. Nazwa programu Liczba osób uczestniczących Kwota programu Źródło finansowania 2017 rok 2018 rok   1. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powracających z pracy za granicą 7 133 000,00 zł 0 zł Fundusz Pracy – Rezerwa Ministra 2. Program...

P ow ia to wy U rząd Pra cy w Turku realizuje projekt     współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę