Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekty realizowane w 2017 roku

Lp. Nazwa programu Liczba osób uczestniczących Kwota programu Źródło finansowania 2017 rok 2018 rok   1. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powracających z pracy za granicą 7 133 000,00 zł 0 zł Fundusz Pracy – Rezerwa Ministra 2. Program...

P ow ia to wy U rząd Pra cy w Turku realizuje projekt     współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę