Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Nagłówek

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Turku informuje o wysokości stypendium za 2016 rok

Powiatowy Urząd pracy w Turku zawiadamia, iż informacje o wysokości kwoty stypendium za 2016 rok, finansowanego ze środków Funduszu Pracy, w celu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty podatku można...

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016r.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku informuję iż, nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd...

Osoby młode podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają zatrudnienie dzięki wsparciu z urzędku pracy

OSOBY MŁODE PODNOSZĄ SWOJE KWALIFIKACJE I ZDOBYWAJĄ ZATRUDNIENIE DZIĘKI WSPARCIU Z URZĘDU PRACY           W dniu 11.07.2017 r....

PUP Turek wspiera młodzież w podejmowaniu pracy

PUP Turek wspiera młodzież w podejmowaniu pracy

Rozpoczęcie szkolenia komputerowego z certyfikatem ECDL

Rozpoczęcie szkolenia komputerowego z certyfikatem ECDL   W dniu 27.06.2017 r. rozpoczął się kurs komputerowy, w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w...

Praca na nowo- Program outplacementowy

Do udziału w projekcie "Praca na nowo - program outplacementowy w Wielkopolsce" zapraszamy osoby zwolnione i przewidziane do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika. Projekt współfinansowany...

Spotkanie informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy- edycja 2017

Turek, dnia 26.04.2017r. S po tk ani e informacyjne dotyczące niemieckiego rynku pracy - edycja 2017   Powiatowy Urząd Pracy w Turku informuje, że Wojewódzki Urząd...

Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej zamieszkujących na terenie subregionu konińskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Turku zaprasza   osoby bezrobotne w wieku 50 lat i więcej zamieszkujące na terenie subregionu konińskiego   na spotkanie informacyjne   z...

PRACODAWCO !!! JEŻELI CHCESZ ZATRUDNIĆ OSOBĘ BEZROBOTNĄ DO 30 ROKU ŻYCIA,

PRACODAWCO !!! JEŻELI CHCESZ ZATRUDNIĆ OSOBĘ BEZROBOTNĄ DO 30 ROKU ŻYCIA, KTÓRA POSIADA ZBYT NISKIE KWALIFIKACJE DO WYKONYWANIA PRACY ZAPEWNIAMY:  DORADZTWO W ZAKRESIE WYBORU SZKOLENIA, ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 96 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę