Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na...

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś...

slider.alt.head „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (IV)-Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (IV)"-Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na...

slider.alt.head Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(IV)-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(IV)"-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

partners

shortcut-links

 go-to-top