Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Dane statystyczne

Liczba bezrobotnych stan na dzień  2017-09-30:
 11675 ogółem (-133), 1134kobiet.
Stopa bezrobocia za sierpień* 2017r.
  Powiat Turecki: 4,9%
  Wielkopolska: 4,1%
  Polska: 7,0%
 (*) Aktualizowane na podstawie danych z GUS

Statystyki i analizy urzędu

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w powiecie tureckim

Zobacz dane statystyczne o stopie bezrobocia
 

Statystyka w podziale na gminy

Statystyki lokalnego rynku pracy w podziale na gminy

Zobacz dane statystyczne o rynku pracy
 

Sprawozdania z działalności PUP Turek

Sprawozdania z działalności PUP Turek

Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Statystyka bezrobotnych

Statystyka bezrobotnych wg. wybranych grup na przestrzeni lat 1999-2016

Przejdź do statystyk bezrobotnych
 

Monitoring zawodów

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tureckim

Więcej informacji o monitoringdu zawodów

Statystyka osób niepełnosprawnych

Statystyka osób niepełnosprawnych w rejestrze urzędu pracy

Zobacz dane statystyczne o osobach niepełnosprawnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę