Bieżące formy aktywizacji - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Bieżące formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Turku informuje, iż każdorazowo po pozyskaniu dodatkowych środków przyznanych w ramach Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerwy Funduszu Pracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłaszany będzie nabór wniosków określający czas ich składania oraz formy wsparcia, na które przeznaczone zostaną pozyskane środki w poniższej tabeli.

         Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63 280-23-40 lub 63 280-23-99 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 

Załączniki
Tabela bieżących form aktywizacji 16.02.2024 (pdf, 373 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę