Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
  •   Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 lub osobą zależną
  •   Bon na zasiedlenie
  •   Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę