Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Droga do zatrudniania po węglu
"Droga do zatrudniania po węglu"

  Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt partnerski   w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, priorytet 10 Sprawiedliwa...

Obrazek dla: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na...

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę