Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Dane statystyczne

Liczba bezrobotnych stan na dzień  2023-11-30:
 1272 ogółem, 797 kobiet.
Stopa bezrobocia za Październik* 2023r.
  Powiat Turecki: 4,0%
  Wielkopolska: 3.0%
  Polska: 5,0%
 (*) Aktualizowane na podstawie danych z GUS

Statystyki i analizy urzędu

Statystyka w podziale na gminy

Statystyki lokalnego rynku pracy w podziale na gminy

Zobacz dane statystyczne o rynku pracy
 

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w powiecie tureckim

Zobacz dane statystyczne o stopie bezrobocia
 

Statystyka bezrobotnych

Statystyka bezrobotnych wg. wybranych grup na przestrzeni lat 1999-2022

Przejdź do statystyk bezrobotnych
 

Sprawozdania z działalności PUP Turek

Sprawozdania z działalności PUP Turek

Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Statystyka osób niepełnosprawnych

Statystyka osób niepełnosprawnych w rejestrze urzędu pracy

Zobacz dane statystyczne o osobach niepełnosprawnych

Monitoring zawodów

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tureckim

Więcej informacji o monitoringdu zawodów

Statystyka graficzna

Dostęp do szczegółowych raportów i analiz dotyczących rynku pracy w regionie.

Zobacz dane statystyczne z powiatu i regionu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę