Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Turku informuje, iż każdorazowo po pozyskaniu dodatkowych środków przyznanych w ramach Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerwy Funduszu Pracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłaszany będzie nabór wniosków określający czas ich składania oraz formy wsparcia, na które przeznaczone zostaną pozyskane środki w poniższej tabeli.

         Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 63 280-23-40 lub 63 280-23-99 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 

Załączniki
Tabela bieżących form aktywizacji 14.05.2020.pdf (pdf, 391 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę