Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (V)
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (V)"-Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na...

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (V)"

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś...

Obrazek dla: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (IV)
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (IV)"-Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na...

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(IV)"-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Turku realizuje projekt ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę