Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

 

Lp.

Nazwa programu

Liczba osób uczestniczących

Kwota programu

Źródło finansowania

1.

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia

40

195 300,00 zł

Fundusz Pracy - Rezerwa Ministra

2.

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

2

20 220,00 zł

Fundusz Pracy + Rezerwa Ministra

3.

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat i bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną 

2

19417,56 zł

Fundusz Pracy + Rezerwa Ministra

4.

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

30

178 700,00 zł

Rezerwa Ministra

5.

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

21

362 100,00 zł

Rezerwa Ministra

6.

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat

6

103 000,00 zł

Rezerwa Ministra

7.

„Junior" – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

5

34 591,32 zł

Fundusz Pracy + PFRON

8.

Aktywni na rynku pracy!

446

3 925 884061 zł

Europejski Fundusz Społeczny

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę