Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

Lp.

Nazwa programu

Liczba osób uczestniczących

Kwota programu

Źródło finansowania

1.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia

39

281 600,00 zł

Fundusz Pracy -

Rezerwa Ministra

2.

Program specjalny nr 1 "Młodzież kontra bezrobocie"

20

157 600, 00 zł

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach algorytmu (limit 10%)

3.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

8

80 000, 00 zł

Fundusz Pracy -

Rezerwa Ministra

4.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

9

140 000, 00 zł

Fundusz Pracy -

Rezerwa Ministra

5.

Aktywizacja osób młodych   pozostających bez pracy w powiecie tureckim (I)   

 

Tutaj znajduje się więcej informacji na temat projetku

253

1 901 600, 00 zł

Europejski Fundusz Społeczny

PO WER

6.

Program aktywizacji zawdowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat

4

60 700 zł

Fundusz Pracy -

Rezerwa Ministra

7.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku zycia  18  185 700 zł

Fundusz Pracy -

Rezerwa Ministra

8.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w wieku 30-50 lat
 20 100 000, 00 zł 

 Fundusz Pracy -

Rezerwa Ministra

9.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w wieku 30-50 lat
 31  395 600, 00 zł

Fundusz Pracy -

Rezerwa Ministra 

10.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia 8 120 000, 00 zł

Fundusz Pracy -

Rezerwa Ministra

11.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (I) 140 1 020 500

Europejski Fundusz Społeczny

WRPO

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę