Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

Lp. Nazwa programu Liczba osób uczestniczących Kwota programu Źródło finansowania

2016 rok

2017 rok
 
1. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia  5 90 000,00 zł 0 zł Fundusz Pracy – Rezerwa Ministra
2. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 21 255 600,00 zł 0 zł Fundusz Pracy – Rezerwa Ministra
3. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2i 4-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 34 332 100,00 zł 61 200,00 zł Fundusz Pracy – Rezerwa Ministra
4. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat 12 115 700,00 zł 38 500,00 zł Fundusz Pracy – Rezerwa Ministra
5. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia 33 223 700,00 zł 128 100,00 zł Fundusz Pracy – Rezerwa Ministra
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę