Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

realizuje projekt


 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe  

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

 

" Aktywizacja osób młodych pozostających

bez pracy w powiecie tureckim (II)"
 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tureckim

 

Kryteria dostępu:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18 - 29 bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności:

 

  • bezrobotni do 25 roku życia,
  • długotrwale bezrobotni,
  • bezrobotni niepełnosprawni.

 

Działania w ramach projektu:

  • poradnictwo zawodowe - Indywidualny Plan Działania,
  • pośrednictwo pracy,
  • staż,
  • bon na zasiedlenie,
  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Załączniki
Zasady POWER 2016 (pdf, 679 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę