Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Zawartość stron

Lp. Nazwa programu Liczba osób uczestniczących Kwota programu Źródło finansowania

2017 rok

2018 rok
 
1. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powracających z pracy za granicą 7 133 000,00 zł 0 zł Fundusz Pracy – Rezerwa Ministra
2. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej 17 179 300,00 zł 0 zł Fundusz Pracy – Rezerwa Ministra
3. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi 11 197 600,00 zł 0zł Fundusz Pracy – Rezerwa Ministra

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę