Harmonogram porad grupowych - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Harmonogram porad grupowych

 
PAŹDZIERNIK 2016
12.10.2016r.
godz. 900
Redagowanie dokumentów aplikacyjnych.
MW
19.10.2016r.
godz. 900
Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.
SSz
LISOPAD 2016
9.11.2016r.
godz. 900
Odkryj swój potencjał zawodowy-KZZ.
SSz
16.11.2016r.
godz. 900
Bariery w poszukiwaniu pracy .
MW
GRUDZIEŃ 2016
14.12.2016r.
godz. 900
Najczęściej zadawane pytania na rozmowie
kwalifikacyjnej.
SSz
21.12.2016r.
godz. 900
Jak się przygotować do podjęcia działalności
gospodarczej.
WM
STYCZEŃ 2017

18.01.2017r.
godz.900

Najczęściej zadawane pytania na rozmowie kwalifikacyjnej
SSz

20.01.2017r.
godz.900

Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką u pracodawcy
MW
LUTY 2017

15.02.2017r.
godz.900

Odkryj swój potencjał zawodowy - Kwestionariusz Zainetresowań Zawodowych
SSz

22.02.2017r.
godz.900

Jak efektywnie poszukiwać pracy
MW
MARZEC 2017

15.03.2017r.
godz.900

Przygotowanie sie do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjałnym pracodawcą
SSz

22.03.2017r.
godz.900

Bariery w poszukiwaniu pracy
MW

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w poszczególnych poradach grupowych przyjmują pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, pok 1-2 lub telefonicznie pod numerem telefonu 63 280 23 62 lub  63 280 23 83, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym termin porady.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę