Harmonogram infromacji zawodowej grupowej - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Harmonogram informacji zawodowej grupowej

 CZERWIEC 2020
10.06.2020 r godz.900
 
Formy wsparcia dla osób zarejestrowanych.
MAJ 2020
13.05.2020 r godz.900 Informacja grupowa dla osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
- spotkanie ze specjalistą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
KWIECIEŃ 2020
08.04.2020 r godz.900 Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej oraz usługi i instrumenty rynku pracy.
MARZEC 2020
04.03.2020 r godz.900 Fromy wsparcia dla osób zarejestrowanych
 

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w poszczególnych spotkaniach informacyjnych przyjmują pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, pok. 4 lub telefonicznie pod numerem telefonu 63 280 23 59 lub 63 280 23 89 nie póżniej jednak niż w dniu poprzedzającym termin spotkania informacyjnego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę