Harmonogram infromacji zawodowej grupowej - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Harmonogram informacji zawodowej grupowej

 MARZEC 2020
04.03.2020 r godz.900
 
Fromy wsparcia dla osób zarejestrowanych
LUTY 2020
05.02.2020 r godz.900 Zarejestrowałem się jako osoba bezrobotna. I co dalej?
STYCZEŃ 2020
08.01.2020 r godz.900 Prawa i obowiązki osoby zarejestrowanej oraz usługi i instrumenty rynku pracy
GRUDZIEŃ 2019
04.12.2019 r godz.900 Fromy wsparcia dla osób zarejestrowanych
 

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w poszczególnych spotkaniach informacyjnych przyjmują pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, pok. 4 lub telefonicznie pod numerem telefonu 63 280 23 59 lub 63 280 23 89 nie póżniej jednak niż w dniu poprzedzającym termin spotkania informacyjnego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę