Wykaz telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Wykaz telefonów

Dyrekcja
 
stanowisko nazwisko i imię pokój telefon
Dyrektor Bartczak Beata 102 63 280 2340
Zastępca dyrektora Kukulska-Kurzaj Renata 102 63 280 2340

Radca Prawny
 
stanowisko nazwisko i imię pokój telefon
Radca prawny Marciniak Jan 104 63 280 2347

Inspektor Ochrony Danych
 
stanowisko nazwisko i imię pokój telefon
Inspektor Ochrony Danych Oleksy Przemysław 105 63 280 2358

Wydział Organizacyjno - Administracyjny
 
stanowisko nazwisko i imię pokój telefon
Kierownik wydziału Rosiak Agnieszka 101 63 280 2345
Stanowisko ds. organizacji Grabowska Maria 102 63 280 2340
Stanowisko ds. informatyki i statystyki Oblizajek Tomasz 105 63 280 2348
Stanowisko ds. zamówień publicznych Bocian Ewa 104 63 280 2347
Stanowisko ds. archiwum Michalak Alicja 02 63 280 2372
Kierowca Mariusz Nowak 5 63 280 2353

Wydział Finansowo - Księgowy
 
stanowisko nazwisko i imię pokój telefon
Główny księgowy Szymanowski Tomasz 108 63 280 2352
Z-ca głównego księgowego Mintus Jowita 106 63 280 2350
Stanowisko ds. rachuby i płac oraz naliczania świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy Łączna Sabina 106a 63 280 2349
Stanowisko ds. planowania i realizacji funduszu pracy Sujecka Czesława 106a 63 280 2349
Stanowisko ds. ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz windykacji
Poszwa Jolanta 107 63 280 2351
Stanowisko ds. ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz planowania i realizacji budżetu
Kubacka Agata 107 63 280 2351
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej oraz rozliczania dochodów budżetowych Kubiak Agnieszka 107 63 280 2351

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
 
stanowisko nazwisko i imię pokój telefon
Stanowisko ds. pośrednictwa pracy (doradca klienta instytucjonalnego) Mila Joanna 1 63 280 2362
Stanowisko ds. pośrednictwa pracy (doradca klienta instytucjonalnego) Michałowski Mariusz 1 63 280 2362
Stanowisko ds. pośrednictwa pracy (doradca klienta indywidualnego) Przygońska Jolanta 13 63 280 2365
Stanowisko ds. pośrednictwa pracy (doradca klienta indywidualnego) Świtaj Marzena 15 63 280 2367
Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego (doradca klienta indywidualnego) Szulc Sylwia 14 63 280 2366
Stanowisko ds. poradnictwa zawodowego (doradca klienta indywidualnego) Wawrzyniak Mirosława 4 63 280 2389
Stanowisko ds. zatrudnienia cudzoziemców Olender Ewelina 2 63 280 2383
Stanowisko ds. zatrudnienia cudzoziemców Jesiołkiewicz Izabela 2 63 280 2383

Centrum Aktywizacji Zawodowej
Wydział Rynku Pracy
 
stanowisko nazwisko i imię pokój telefon
Kierownik wydziału Włodarska Marzanna 4a 63 280 2378
Stanowisko ds. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (doradca klienta instytucjonalnego) Skuta Grażyna 7 63 280 2356
Stanowisko ds. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (doradca klienta instytucjonalnego) Łączkowska Zofia 7 63 280 2356
Stanowisko ds. rozwoju zawodowego (doradca klienta instytucjonalnego) Grześkiewicz Ewelina 9 63 280 2357
Stanowisko ds. rozwoju zawodowego (KFS) (doradca klienta instytucjonalnego) Ilona Heresztyn 103 63 280 2346
Stanowisko ds. programów (doradca klienta instytucjonalnego) Gołdyka Justyna 5 63 280 2355
Stanowisko ds. staży (doradca klienta instytucjonalnego) Brzeziecka Agnieszka 6 63 280 2354
Stanowisko ds. refundacji (doradca klienta instytucjonalnego) Kolenda Olga 6 63 280 2384

Wydział Ewidencji i Świadczeń
 
stanowisko nazwisko i imię pokój telefon
Kierownik wydziału Powązka Anna 11 63 280 2361
Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń Nowinowska Małgorzata 3 63 280 2360
Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń Ewa Matysiak 3 63 280 2360
Specjalista ds. ewidencji i świadczeń Jeske Monika 3 63 280 2360
Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń Katarzyna Włodarczyk 12 63 280 2364
Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń Jasiak-Kucharska Aneta 17 63 280 2363
Stanowisko ds. ewidencji i świadczeń Dysma Ilona 17 63 280 2393

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę