Wykaz telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Turku


Wykaz telefonów

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

ul. Komunalna 6, 62 – 700 Turek

adresy e-mail: biuro@pup.turek.pl, potu@praca.gov.pl

sekretariat: 63 28 02 340; fax: 63 28 02 370

 

Dyrektor Bartczak Beata 63 280 23 40
Zastępca Dyrektora Kukulska-Kurzaj Renata 63 280 23 40
Główny Księgowy Tomasz Szymanowski 63 280 23 52
Inspektor Ochrony Danych Justyna Mękarska 63 280 23 46
 
Rejestracja, ewidencja i świadczenia z tytułu bezrobocia
 
63 28 02 360
63 28 02 361
63 28 02 363
63 28 02 368

63 28 02 379
63 28 02 380
Obsługa wizyt osób bezrobotnych (doradcy klienta) 63 28 02 364
63 28 02 365

63 28 02 366
63 28 02 367
63 28 02 389
Tarcza Antykryzysowa
Obsługa Tarczy Antykryzysowej 63 28 02 353
63 28 02 374
Usługi i instrumenty rynku pracy
Kierownik wydziału 63 28 02 378
Oferty pracy 63 28 02 362

Zatrudnianie cudzoziemców
Punkt Kontaktowo -Informacyjny dla obywateli Ukrainy i pracodawców

63 28 02 383
Staże 63 28 02 354
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 63 28 02 356
Prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy 63 28 02 384
Szkolenia osób bezrobotnych 63 28 02 357
KFS 63 28 02 346
Programy rynku pracy 63 28 02 355
Wydział Organizacyjno - Administracyjny
Kierownik wydziału 63 28 02 345
Stanowisko ds. organizacji 63 28 02 340
Stanowisko ds. informatyki i statystyki 63 28 02 358
63 28 02 348
Stanowisko ds. zamówień publicznych 63 28 02 347
Wydział Finansowo – Księgowy  
Z-ca głównego księgowego 63 28 02 350
Stanowisko ds. rachuby i płac oraz naliczania świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy 63 28 02 349
 
Stanowisko ds. planowania i realizacji funduszu pracy 63 28 02 349
Stanowisko ds. ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz windykacji
63 28 02 351
Stanowisko ds. ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz planowania i realizacji budżetu
63 28 02 351
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej oraz rozliczania dochodów budżetowych 63 28 02 351
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę